Aktuality

12.9.2023 – Inteligentní callcentrum

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt společností Telemarketing CZ s.r.o. a ALLIUM, s.r.o. je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj řešení na aplikace nástrojů umělé inteligence do odborného telefonického kontaktu se zákazníkem v podmínkách Call Centra.

Hlavním cílem projektu je vyvinout řešení na aplikace nástrojů umělé inteligence do odborného telefonického kontaktu se zákazníkem v podmínkách Call Centra.

Výstupem projektu je softwarové řešení podporující dvě klíčové funkce komunikace s klientem/zákazníkem:

1. Sledování hovoru a jeho počítačové vyhodnocování pomocí převodu obsahu na text, identifikace témat pro účely evidování projevů spokojenosti či nespokojenosti zákazníka, zachycení reklamací, opakujících se poruch a obtížně akceptovatelných vlastností produktů. Zjištění budou zaznamenána v databázi s možnou vazbou na informace o produktech a službách v systému kategorie Product Information Management (PIM).

2. Využitím produktových informací z modulu Product Information Management (v tomto projektu konkrétně Pimics, blíže viz https://www.pimics.com) budou v průběhu sledovaného hovoru operátorovi zobrazovány informace o produktovém portfoliu včetně služeb, produktů a vlastností souvisejících s předmětem hovoru.Vznikne nový licencovaný software pro přepis hovorů, analýzu faktů s nápovědou. Bude představovat dva moduly rozšiřující řešení Pimics:

  • Pimics – Call Analysis
  • Pimics – Recommendations

2018 | Provozuje Telemarketing CZ s.r.o. | Křenova 438/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6 | IČO: 04640179